PSk logo

KATEDRA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Serwer MISTRAL (mistral.kin.tu.kielce.pl) przeznaczony jest do celów projektowych, dydaktycznych i naukowych dla pracowników Katedry Systemów Informatycznych oraz studentów kierunku Informatyka prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Na serwerze zainstalowane jest następujące oprogramowanie:

  • MantisBT,
  • PostgreSQL,
  • MySQL (MariaDB),
  • Apache2 + PHP7,
  • Tomcat 8 + JDK8/9/10,
  • Payara.

Powered by Linux